μονοχρωμα μηχανηματα σχεδιων

xerox 6204 A0 Copier Printer

Xerox Wide Format 6204 | Copier-Printer

Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi, Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi
Ταχύτητα Α/M Εκτύπωσης 4 μεγέθους Α1 / λεπτό,
Μέγιστη Αποτύπωση Πρωτοτύπου: 15 μέτρα
Τροφοδοσία χαρτιού: 2  Ρόλλοι &  By Pass,
Μέγιστο Πλάτος χαρτιού 914 χιλ., Μνήμη 2 GB & HD 80 GB

COPY PRINT SCAN
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Xerox Wide Format 6204 | Copier-Printer Color Scan

Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi, Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi
Ταχύτητα Α/M Εκτύπωσης 4 μεγέθους Α1 / λεπτό,
Μέγιστη Αποτύπωση Πρωτοτύπου: 15 μέτρα
Τροφοδοσία χαρτιού: 2  Ρόλλοι &  By Pass,
Μέγιστο Πλάτος χαρτιού 914 χιλ., Μνήμη 2 GB & HD 80 GB

COPY PRINT SCAN
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
xerox 627

Xerox Wide Format 6279

Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi, Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi
Ταχύτητα Α/M Εκτύπωσης 7,1 μεγέθους Α1 / λεπτό,
Μέγιστη Αποτύπωση Πρωτοτύπου: 15 μέτρα
Τροφοδοσία χαρτιού: 4  Ρόλλοι &  By Pass,
Μέγιστο Πλάτος χαρτιού 914 χιλ., Μνήμη 2 GB & HD 80 GB

COPY PRINT SCAN
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
xerox 6604 6605

Xerox Wide Format 6604   |   Copier-Printer Color Scan

Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi, Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi
Ταχύτητα Α/M Εκτύπωσης 5 μεγέθους Α1 / λεπτό,
Μέγιστη Αποτύπωση Πρωτοτύπου: 15 μέτρα
Τροφοδοσία χαρτιού: 2  Ρόλλοι &  By Pass,
Μέγιστο Πλάτος χαρτιού 914 χιλ., Μνήμη 2 GB & HD 160 GB

COPY PRINT SCAN
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Oce Wide Format TDS 450

Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi, Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi
Ταχύτητα Α/M Εκτύπωσης 4 μεγέθους Α1 / λεπτό,
Μέγιστη Αποτύπωση Πρωτοτύπου: 15 μέτρα
Τροφοδοσία χαρτιού: 2  Ρόλλοι &  By Pass,
Μέγιστο Πλάτος χαρτιού 914 χιλ., Μνήμη 2 GB & HD 250 GB

COPY PRINT SCAN
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

μηχανηματων